Wij zijn een leefstijlschool!

Kinderen ervaren Leefstijllessen  als heel fijn… en de leerkrachten ook!

De methode omvat een groot aantal sociale vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen stellen.

De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol.

Als leerkrachten van De Wegwijzer hebben we ons intensief laten scholen in het programma van Leefstijl.

Er is een opbouw in zes thema’s die in alle groepen van 1 tot en met 8 op het juiste niveau en op een juiste wijze worden aangeboden:

Thema 1      De groep, dat zijn wij ! (over sfeer in de groep)
Thema 2      Praten en luisteren (over communicatie)
Thema 3      Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
Thema 4      Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
Thema 5      Iedereen anders, allemaal gelijk (over verschillen tussen mensen)
Thema 6      Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)

De manier waarop met de thema’s gewerkt wordt, is heel divers. Soms worden onderwerpen in de kring besproken. Vaak is een spelvorm het uitgangspunt. Ook vormen van drama komen voor.

Er wordt een werkboekje gebruikt waarin iedere leerling (vanaf groep 3) zijn eigen opmerkingen, ervaringen, meningen vermeldt.

Vaak wordt gebruik gemaakt van ‘energizers’. Het is een manier om de kinderen op een ludieke, speelse manier ‘aan de gang te krijgen’. Dit veroorzaakt een lossere sfeer die het mogelijk maakt op een veilige manier tot gedragsuitingen te komen.

 

Onze leefstijlregels:

leefstijlschool 01

leefstijlschool 02

leefstijlschool 03

Als aanvulling op de methode Leefstijl verzorgen wij onder schooltijd een sova- training (zie hieronder) en een faalangstreductietraining voor kinderen die dit naar onze mening nodig hebben.