Vaardigheden voor de 21e eeuw

De Wegwijzer wil dat haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op de samenleving in de 21e eeuw. Om dit te bewerkstelligen werken de leerkrachten en de leerlingen samen vanaf groep 1 iedere dag van de week aan het volgende:

Kennis

 • Meer dan gemiddelde basiskennis van de einddoelen van het basisonderwijs op alle vakgebieden (taal, rekenen, wereldoriëntatie )
 • Weten hoe je moet leren
 • Kritische, onderzoekende, nieuwsgierige houding
 • Zelfstandig plannen van taken/huiswerk
 • Kennis hebben van eigen sterke en zwakke kanten(8 intelligenties)
 • Omgaan met moderne ICT toepassingen
 • Mediawijsheid: actief en bewust kunnen deelnemen aan de mediasamenleving
 • Kennismaken met andere levensovertuigingen en een eigen levensovertuiging vormen

Gedrag

 • Wil tot samenwerken en samenspelen
 • Zowel creatief als cognitief kunnen presenteren voor klasgenoten en ouders
 • Ontvangen en geven van feedback
 • Opkomen voor jezelf
 • Zelfstandig kunnen oplossen van problemen
 • Zich kunnen verplaatsen in een ander
 • Complimenten kunnen geven
 • Rekening houden met de verschillen tussen mensen en daarmee omgaan

Gevoelens/ belevingen

 • Zich gewaardeerd voelen
 • Zich welkom voelen
 • Zich veilig voelen
 • Betrokken zijn
 • Ervaren dat je mag zijn wie je bent
 • Terug kunnen kijken op een fijne “Wegwijzertijd”

Producten

 • Boekbesprekingen en spreekbeurten houden voor klasgenoten en/of ouders
 • Afsluitend werkstuk in groep 8 waarin opgedane, kennis, vaardigheden en inzichten te zien zijn
 • “kunstwerken” in 2D en 3D
 • Rapport map met daarin diverse producten (schrijven, creatief en foto’s)
 • Schrijfopdrachten (verzameld in rapport map)

Activiteiten

Plezier beleefd hebben aan diverse schoolactiviteiten: voorleeswedstrijd, groepsoptredens, sinterklaasviering, kerstviering, projectweek, solidariteitsactie, carnavalsfeest, educatief schoolreisje, sportdag, crea ochtend, eindfeest, schoolkamp, eindmusical groep 8, leerlingenraad.