TSO/BSO

TSO

Kober Kinderlunch verzorgt, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven. Het overblijven vindt plaats in ons gebouw. Pedagogisch medewerkers en ouders in dienst van Kober kinderopvang zorgen tijdens de middagpauze voor de overblijvers. Tussen 12:15 uur en 13:05 uur zijn de poorten van de school gesloten. De kinderen brengen zelf hun eten en drinken mee . Er wordt gezamenlijk gegeten en daarna is er tijd om te spelen. Zoveel mogelijk buiten, maar als het echt niet anders kan, blijven de kinderen binnen. Een gezellige en ontspannen lunchpauze kan eraan bijdragen dat uw kind weer fris aan de middaglessen kan beginnen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de overblijfcoördinator, Map Wirken. Zij is elke dag tussen 12:00 uur en 13:00 uur op onze school aanwezig. U kunt haar e-mailen via kbsdewegwijzer_overblijven@inos.nl of bellen: 076 504 56 12.

Afmelden

Indien uw kind is aangemeld en door omstandigheden niet kan overblijven, dan dient u dit op één van de volgende manier te melden (doet u dat niet, dan wordt de overblijfbeurt in rekening gebracht): Gelieve bij aan-/afmelding de juiste groep en/of leerkracht van uw kind vermelden.

  • als uw kind ziek is, kunt u dit tegelijk met de ziekmelding aan de school doorgeven (tussen 8:00 uur en 8:45 uur);
  • u e-mailt de afwezigheid vóór 10:00 uur naar kbsdewegwijzer_overblijven@inos.nl

BSO

Openingstijden

Buitenschoolse opvang de Mandt is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur. Flexibele opvang is ook mogelijk, vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Aantal groepen en leeftijden

In MFA de Mandt heeft de Bso eigen ruimtes die gezellig zijn ingericht en is het spelmateriaal afgestemd op de verschillende leeftijden. We werken met 3 leeftijdsgroepen voor kinderen van basisscholen de Wegwijzer en de Springplank. De groep voor oudste kinderen heet de Drakenmandt, de kinderen van 5 tot 7 jaar zitten samen in de groep de Trollenmandt, voor de kleuters hebben we een aparte groepsruimte: Kaboutermandt.

Meerwaarde bso de Mandt

  • Iedere maand een thema met daaraan gekoppeld een afwisselend aanbod van spannende en uitdagende activiteiten zoals techniek, yoga, dans, theater, sport, enz..
  • Doorgaande lijn en goede samenwerking met de scholen
  • Huiswerk maken, met vrienden chillen of lekker niks doen? Dat kan en mag allemaal.
  • Flexibele opvang en ruilen kan altijd
  • Gezellig ingerichte ruimtes speciaal voor de bso in het zelfde gebouw als de school
  • Zwemlessen in sportpark de Warande
  • Warme maaltijd service voor kinderen en koffie-to-go voor ouders

Pedagogisch medewerkers

Wij werken met vaste pedagogisch medewerkers en vaste invalkrachten. Onze pedagogisch medewerkers zijn professioneel en zeer gemotiveerd; zij combineren zorgzaamheid, creativiteit en pedagogisch vakmanschap. In de werkwijze wordt uitgegaan van de kracht van het kind dat van nature onderzoekend en nieuwsgierig is en met de wereld om zich heen wil omgaan.
Buitenschoolse opvang de Mandt is gevestigd in de gloednieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Mandt waar ook peuterspeelzaal en kinderdagverblijf de Mandt, basisschool de Springplank, basisschool de Wegwijzer en de bibliotheek onderdeel van zijn.

Openingstijden

Buitenschoolse opvang de Mandt is geopend van maandag t/m vrijdag voor de school begint vanaf 7.30 uur en aansluitend wanneer de school uit is tot 18.30 uur. Tijdens alle schoolvakanties en de sluitingsdagen van de scholen.  Flexibele opvang en opvang alleen tijdens schoolvakanties is ook mogelijk, vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie zie: www.kober.nl