Schoolgids

Waarom een schoolgids voor ouders?

De basisschool: een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van “De Wegwijzer”. Dat is een heel belangrijk deel van een kinderleven. Scholen verschillen steeds meer in werkwijze. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom geeft iedere school een schoolgids uit. Deze gids helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool en geeft uitgebreide informatie over onze school.

Wat staat er in deze schoolgids?

In deze gids beschrijven we op welke wijze we onze doelstellingen uitwerken, welke uitgangspunten we hebben en hoe dit binnen onze school georganiseerd wordt. U kunt lezen wat de leerlingen aangeboden krijgen op leergebied en op sociaal-emotioneel gebied in de jaren dat ze bij ons op school zitten. Vervolgens wordt beschreven hoe wij de leerlingen begeleiden, die op de een of andere manier extra zorg nodig hebben. In de gids kunt u ook lezen hoe wij via het leerlingvolgsysteem de resultaten van de leerlingen door de hele school volgen. Wij streven ernaar dat leerlingen zich binnen onze school zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien en te zijner tijd doorstromen naar een school voor Voortgezet Onderwijs (VO), die bij hen past.

informatie over de schoolgids 2019-2020 kunt u hier vinden: scholen op de kaart