Praktische info

Schooltijden

Alle kinderen gaan naar school van 08.30 tot 14.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Op woensdag van 08.30-12.15

De  kleuters zijn op de woensdagen vrij.

Zie hier voor nog meer :Praktische info

TSO

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken wij op de Wegwijzer met andere schooltijden. We gaan van 8.30 tot 14.45 uur naar school. U heeft de keus om uw kinderen te laten deelnemen aan de TSO of thuis te laten eten. Aan de TSO zitten kosten verbonden. De kosten zijn voor dit schooljaar vastgesteld op €140,00 per leerling. Komt uw kind later in het schooljaar dan is hier een verdeelsleutel voor. Deze is op te vragen bij de administratie.

De pauze is in drie shifts verdeeld: shift één 11.45-12.30, shift twee 12.15-13.00, shift drie 12.45-13.30.

De kinderen eten met de eigen leerkracht in de klas en spelen een half uur buiten onder toezicht van Kober en vrijwilligers. Op woensdag gaan de kinderen van groep 3 tot en met 8 van 8.30 tot 12.15 uur naar school. De groepen 1 en 2 zijn op deze dag vrij. Klik hier voor meer informatie over de TSO.

Buitenspelen

10.15 – 10.30 uur groepen 3-4-5

10.30 – 10.45 uur groepen 6-7-8

Hier kunt u de kalender 2020-2021 bekijken

Schoolkalender 2020-2021 ouders

Protocol indelen (nieuwe) groepen

Hier kunt u het Protocol indelen groepen_2017 vinden.