OV

De oudervereniging (hierna OV) heeft zich als doel gesteld:

 • het contact te bevorderen tussen ouders en schoolteam;
 • het samen met het team organiseren van tal van activiteiten die onder of na schooltijd plaatsvinden.

Dit jaar bestaat de OV uit 14 leden.Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. We vergaderen ongeveer eenmaal per 6 weken bij een van de bestuursleden thuis. Het dagelijks bestuur koppelt zaken terug naar het management van de school.

Eén keer per jaar, meestal aan het begin van het schooljaar, organiseert de ov haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering vindt de benoeming van nieuwe leden plaats en wordt het jaarverslag en het verslag van de kascommissie besproken. Ook wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Tijdens deze vergadering, maar natuurlijk ook tijdens het hele schooljaar kunnen ouders ideeën, vragen, opmerkingen kenbaar maken aan het bestuur van de OV.

U kunt het jaarverslag van schooljaar 2018-2019 hier teruglezen: Jaarverslag OV 2018-2019

en het  Financieel verslag 2018-2019.

De OV bestaat uit: Edith Bastiaansen, Karin van den Berg, Wilma Boelens, Petra van Brink, Mariska van Haperen, Ineke Huisman, Anita Jacobs (niet op de foto), Suzanne Marcelis, Jeanine Oomen, Kim Pas, Sabine de Rooij, Eefje van Schijndel, Hanneke Smits en Samantha van Zand.

De Oudervereniging organiseert samen met het schoolteam de volgende activiteiten:

 • Boekenweek: aankleding van de school, tijdschrift abonnementen per groep
 • Crea ochtenden: materialen, begeleiding workshops
 • Sinterklaasviering: aankleding, schoenkadootje, bezoek Sint en Piet, kadootjes voor de leerlingen
 • Kerstviering: aankleding, opzet kerstviering, kerstborrel
 • Carnaval: aankleding, opzet carnavalsviering
 • Educatief uitstapje: huur bussen, entreegelden
 • Sportdag: begeleiding , opzet sportdag
 • drinken en wat lekkers bij de verschillende activiteiten
 • verjaardagskadootjes voor de leerkrachten namens de groep
 • verjaardagskadootjes voor niet-onderwijsgevend personeel namens de leerlingen

Hiervoor vragen wij een jaarlijkse financiële bijdrage, zonder deze vrijwillige bijdrage zijn bovengenoemde activiteiten niet mogelijk.  

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op 32,50 euro per leerling.

Dit bedrag kunt u via het online betaalsysteem Murlen betalen.  Hebt u vragen? Neem dan contact op met de oudervereniging viakbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl.

Contactouder

Elk bestuurslid van de OV is contactouder van een groep. De taken zijn:

 • het regelen van ouders met auto’s als de groep een uitstapje maakt,   waarbij de volgende vervoersregels gehanteerd worden: max. 3 kinderen op de achterbank, in de gordels! 1 kind mag voorin, kleiner dan 1.50 m met stoelverhoger, groter dan 1.50 zonder maar altijd gordels vast!
 • allerlei hand- en spandiensten voor de groep
 • het verzorgen van een door de kinderen zelfgemaakt groepscadeau en het kopen van een cadeautje voor de jarige leerkracht.

Indien er meer groepen zijn, dan OV leden, wordt er door de OV, in overleg met de leerkracht, een ouder benaderd om deze taak op zich te nemen.

Voor de financiële steun van al deze activiteiten vragen we een jaarlijkse ouderbijdrage van € 32,50 per kind. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief van onze penningmeester. Komt uw kind na 1 februari op school dan is de ouderbijdrage € 16,25 per kind.

Mocht u nog vragen hebben over de activiteiten en werkwijze van de OV, dan kunt u altijd terecht bij het dagelijks bestuur van de OV of de contactouder van de groep waarin uw kind zit.

Ook zijn wij via de mail te bereiken. Ons mailadres is : kbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl

Vriendelijke groeten,
Namens de Oudervereniging van basisschool De Wegwijzer,

Jeanine Oomen
Voorzitter