OV

De oudervereniging (hierna OV) heeft zich als doel gesteld:

 • het contact te bevorderen tussen ouders en schoolteam;
 • het samen met het team organiseren van tal van activiteiten die onder of na schooltijd plaatsvinden.

Dit jaar bestaat de OV uit 14 leden.Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. We vergaderen ongeveer eenmaal per 6 weken bij een van de bestuursleden thuis. Het dagelijks bestuur koppelt zaken terug naar het management van de school.

Eén keer per jaar, meestal aan het begin van het schooljaar, organiseert de ov haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering vindt de benoeming van nieuwe leden plaats en wordt het jaarverslag en het verslag van de kascommissie besproken. Ook wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Tijdens deze vergadering, maar natuurlijk ook tijdens het hele schooljaar kunnen ouders ideeën, vragen, opmerkingen kenbaar maken aan het bestuur van de OV.

U kunt het jaarverslag van schooljaar 2017-2018 hier teruglezen: jaarverslag OV 2017-2018 (1) (1)

De OV bestaat uit: Edith Bastiaansen, Karin van den Berg, Wilma Boelens, Petra van Brink, Mariska van Haperen, Ineke Huisman, Anita Jacobs (niet op de foto), Suzanne Marcelis, Jeanine Oomen, Kim Pas, Sabine de Rooij, Eefje van Schijndel, Hanneke Smits en Samantha van Zand.

De Oudervereniging organiseert samen met het schoolteam de volgende activiteiten:

 • Kerstviering:
  De kerstviering wordt gehouden op de donderdag voor de kerstvakantie. De viering wordt ingevuld aan de hand van een thema. De uitwerking wordt gedaan door een commissie vanuit het team en de OV. Zo wordt er naar een sfeervolle kerstviering toegewerkt, met bijvoorbeeld een lichtjestocht door de wijk, een verhaal, musical of optredens en een kerstdinerbuffet in de klas, waarbij de hapjes verzorgd worden door de ouders. Als afsluiting worden de ouders ontvangen met glühwein en chocomelk. De kerstversiering van de school wordt ook hierbij verzorgd door de OV en enkele ouders.
 • Kinderboekenweek:
  Samen met het team verzorgen we de opening van de kinderboekenweek en de versiering in de school, gekoppeld aan het thema. Elke groep mag op kosten van de OV een boek ter waarde van een jaarlijks vast te stellen bedrag uitzoeken. De OV zorgt, zo nodig, voor een traktatie bij de afsluiting van de kinderboekenweek.
 • Sinterklaas:
  Samen met het team bedenken we een thema voor de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten op De Wegwijzer. De Sint bezoekt ’s morgens groep 1 t/m 5. Deze kinderen krijgen een sinterklaascadeautje, dat betaald wordt door de school en de OV. De kinderen uit groep 6 t/m 8 hebben een surpriseochtend in hun eigen klas en een kort bezoek van de Sint en zijn Pieten. In de middag worden er spelletjes en/of knutselactiviteiten georganiseerd. Een week voor de Sinterklaasviering komt er een strooipiet op school, die zoals zijn naam al zegt, iets lekkers meebrengt. Uiteraard zorgt de OV voor de aankleding van de school, waarbij we hulp krijgen van andere ouders.
 • Carnaval:
  Er wordt een Jeugdraad samengesteld van kinderen uit de groepen 5 t/m 8, de nar komt uit groep 4. ‘s Morgens is er, na de spectaculaire onthulling van de Jeugdraad, gekoppeld aan het motto van het carnavalsjaar, een programma voor de kleuters. Zij zijn ‘s middags vrij. ‘s Middags hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 verschillende carnavalsactiviteiten, waarbij het hossen natuurlijk niet vergeten wordt. Bovendien krijgen we meestal bezoek van de Prins en Raad van Elf van Totdenringen. De hele dag wordt voorbereid door het team en de OV. De OV zorgt tijdens deze dag voor iets lekkers en het drinken.
 • Crea-ochtend:
  De crea-ochtend is een grote knutselochtend voor de hele school. De bedoeling is dat de kinderen dingen maken die normaal niet in een handenarbeidles aan bod kunnen komen. Bijvoorbeeld: speksteen bewerken, elektronica, herfstkransen, figuurzagen. Voor de voorbereiding en de ochtend zelf wordt de hulp ingeroepen van ouders. Na afloop vindt er in de middag een tentoonstelling plaats van de door de kinderen gemaakte kunstwerken.
 • Pasen/solidariteitsactie:
  De invulling van de paasviering/solidariteitsactie is ieder jaar anders. Het team bepaalt het idee en vraagt de OV te helpen bij het uitwerken van het idee en de uitvoering (bijv. palmpaasstokken maken voor de bewoners van Zuiderhout in Teteringen, bloemstukken maken voor leden van de Zonnebloem).
 • Koningsspelen:
  Een dag met de hele school. Voor groep 1 t/m 3 is het een speldag met een beetje sport rondom de school. Voor de groepen 4 t/m 8 is het een sportdag (atletiek) met ook spel. De afgelopen jaren mochten we hierbij gebruik maken van de sportvelden van de hockeyvereniging MHCT te Teteringen. De OV en het team bereiden deze dag voor en tijdens de dag zorgt de OV voor de koffie/thee voor de hulpouders, drinken en een tractatie voor de kinderen en het wedstrijd-secretariaat.
 • Schoolreisje:
  Alle groepen gaan op schoolreis. De schoolreiscommissie bepaalt ieder jaar de bestemming.

Contactouder

Elk bestuurslid van de OV is contactouder van een groep. De taken zijn:

 • het regelen van ouders met auto’s als de groep een uitstapje maakt,   waarbij de volgende vervoersregels gehanteerd worden: max. 3 kinderen op de achterbank, in de gordels! 1 kind mag voorin, kleiner dan 1.50 m met stoelverhoger, groter dan 1.50 zonder maar altijd gordels vast!
 • allerlei hand- en spandiensten voor de groep
 • het verzorgen van een door de kinderen zelfgemaakt groepscadeau en het kopen van een cadeautje voor de jarige leerkracht.

Indien er meer groepen zijn, dan OV leden, wordt er door de OV, in overleg met de leerkracht, een ouder benaderd om deze taak op zich te nemen.

Voor de financiële steun van al deze activiteiten vragen we een jaarlijkse ouderbijdrage van € 32,50 per kind. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief van onze penningmeester. Komt uw kind na 1 februari op school dan is de ouderbijdrage € 16,25 per kind.

Mocht u nog vragen hebben over de activiteiten en werkwijze van de OV, dan kunt u altijd terecht bij het dagelijks bestuur van de OV of de contactouder van de groep waarin uw kind zit.

Ook zijn wij via de mail te bereiken. Ons mailadres is : kbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl

Vriendelijke groeten,
Namens de Oudervereniging van basisschool De Wegwijzer,

Jeanine Oomen
Voorzitter

Ouderbijdrage

Hier kunt u de brieven vinden van de ouderbijdrage

2018-2019 begeleidende brief machtigingsformulier

formulier-doorlopende-machtiging