OV

De oudervereniging (hierna OV) heeft zich als doel gesteld:

 • het contact te bevorderen tussen ouders en schoolteam;
 • het samen met het team organiseren van tal van activiteiten die onder of na schooltijd plaatsvinden.

Dit jaar bestaat de OV van De Wegwijzer uit 14 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. We vergaderen ongeveer eenmaal per 6 weken bij een van de bestuursleden thuis. Het dagelijks bestuur koppelt zaken terug naar het management van de school.

Eén keer per jaar, meestal aan het begin van het schooljaar, organiseert de ov haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering vindt de benoeming van nieuwe leden plaats en wordt het jaarverslag en het verslag van de kascommissie besproken. Ook wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Tijdens deze vergadering, maar natuurlijk ook tijdens het hele schooljaar kunnen ouders ideeën, vragen, opmerkingen kenbaar maken aan het bestuur van de OV.

U kunt het Jaarverslag OV 2019-2020 teruglezen:

En het Financieel verslag

De OV bestaat uit: Edith Bastiaansen, Karin van den Berg, Wilma Boelens, Daniella Claveaux, Mariska van Haperen, Anita Jacobs, Elmas Kilic, Wendy Risseeuw, Sabine de Rooij-Sluiter, Eefje van Schijndel, Hanneke Smits, Jeanine Vroegrijk, Samantha van Zand.

De Oudervereniging organiseert samen met het schoolteam de volgende activiteiten:

 • Boekenweek: aankleden van de school, tijdschrift abonnementen, aanschaf boeken
 • Crea ochtenden: materialen, begeleiding en workshops
 • Sinterklaasviering: aankleding, schoencadeautjes, bezoek Sint en Piet, cadeautjes voor de leerlingen
 • Kerstviering: aankleding, opzet kerstviering, kerstborrel
 • Carnaval: aankleding, opzet carnavalsviering
 • Educatief uitstapje: huur bussen, entreegelden
 • Sportdag: begeleiding, opzet sportdag
 • Drinken en wat lekkers bij verschillende activiteiten
 • Verjaardagscadeautjes voor de leerkrachten namens de groep
 • Verjaardagscadeautjes voor niet-onderwijsgevende personeel namens de leerlingen

 

Voor de financiële steun van al deze activiteiten vragen we een jaarlijkse ouderbijdrage van € 32,50 per kind. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief van onze penningmeester. Komt uw kind na 1 februari op school dan is de ouderbijdrage € 16,25 per kind. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar een bericht. Dit bedrag kunt u via het online betaalsysteem Murlen betalen.

Gezien heel de Covid-19 periode waar we ons nu in bevinden moeten we mee bewegen met de situatie van het moment. Dat kan dus betekenen dat activiteiten anders geregeld moeten worden of in zijn geheel niet door kunnen gaan. Het blijft voor ons ook zoeken na de beste weg waar we ons uiterste best in gaan doen.

Contactouder

Elk lid van de oudervereniging is contactpersoon van een groep. De taken zijn:

 • het regelen van ouders met auto’s als de groep een uitstapje maakt, waarbij de volgende vervoersregels gehanteerd worden: max. 3 kinderen op de achterbank, in de gordels! 1 kind mag voorin, kleiner dan 1.50 m met stoelverhoger, groter dan 1.50 zonder maar altijd gordels vast!
 • allerlei hand- en spandiensten voor de groep
 • het verzorgen van een door de kinderen zelfgemaakt groepscadeau en het kopen van een cadeautje voor de jarige leerkracht.

Indien er meer groepen zijn dan OV leden, wordt er door de OV, in overleg met de leerkracht, een ouder benaderd om deze taak op zich te nemen.

Mocht u nog vragen hebben over de activiteiten en werkwijze van de OV, dan kunt u altijd terecht bij het dagelijks bestuur of bij de contactpersoon van de groep waarin uw kind zit.

Ook zijn wij via de mail te bereiken. Ons adres is:

kbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl

Vriendelijke groeten,
Namens de Oudervereniging van basisschool De Wegwijzer,

Jeanine Vroegrijk
Voorzitter