Zorg voor leerlingen

Ondersteuning

Soms is een extra steuntje in de rug nodig… dat kan soms erg belangrijk zijn voor een kind. De Wegwijzer biedt verschillende mogelijkheden voor extra ondersteuning. Hier kunt u lezen welke ondersteuning de school biedt. Zo weet u wat u kunt verwachten.

De leerkracht zorgt voor extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op en hoeven geen extra stappen te worden genomen. De extra ondersteuning in de klas kan bv. bestaan uit verlengde instructie, compacting en verrijking voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben of door meer tijd te geven voor verwerking van de lesstof. Maar soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. Deze leerlingen worden met de leerkracht en de interne begeleider besproken.

Intern Begeleider

Op onze school is Marja de Bie de Intern Begeleider, de IB-er. Zij zorgt dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleidt de leerkrachten hierbij en coördineert de zorgprocedure. Hebt u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact op met Marja.

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs, zijn er nieuwe richtlijnen bepaald over hoe moet worden omgegaan met leerlingen, waarvan de school vindt dat zij hier handelingsverlegen voor is. Niet de ouders, maar de school moet zich dan inspannen voor een geschikte onderwijsplaats en eventueel extra middelen voor deze leerlingen. Partners helpen ons daarbij. Een belangrijke partner is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  Zij zijn de schakel tussen de school en andere ondersteunende organisaties als GGD, GGZ, Jeugdzorg, etc. Iedere school heeft haar eigen school-CJG contactpersoon.

Dyslexie

Leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen komen in aanmerking voor een diagnose en behandeling van dyslexie. Deze wordt onder bepaalde voorwaarden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind en /of de Intern Begeleider. Op school zijn er afspraken gemaakt hoe deze leerlingen getoetst worden en welke extra hulpmiddelen er ingezet kunnen worden. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider Marja de Bie.