Missie en visie

Missie

De Wegwijzer is een katholieke buurtschool waar je jezelf mag zijn als leerling, ouder en personeel. Vanuit een warm sociaal-pedagogisch klimaat werken we aan de optimale ontwikkeling van de kinderen. De basis van het lesgeven is het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem leren de kinderen zelfstandig te werken op hun eigen niveau, hierbij worden de leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast team. De Wegwijzer is een “Leefstijl”- school, dat wil zeggen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen structureel aandacht krijgt. De relatie met ouders kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en goed contact.

Wat zie je o.a. terug van de missie in onze school:

  • Er is aandacht voor de kerkelijke feesten. In alle groepen worden verhalen verteld over het geloof. Hierbij is er aandacht voor de verschillende geloofsovertuigingen.
  • Ouders worden, vanuit een actieve instelling van de school, goed geïnformeerd.
  • in de hele school zijn duidelijke afspraken gemaakt over samenwerken en samen spelen.
  • In iedere groep staat elke dag zelfstandig werken op het rooster.

Visie

Wij geven les in homogeen samengestelde groepen waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen leerlingen in begaafdheid, belangstelling, talenten en motivatie. Binnen deze groepen is er aandacht voor zorg en begeleiding op maat voor de leerlingen.

Wat zie je o.a. terug van de visie in onze school:

  • Er wordt gedifferentieerd in lesstofaanbod, lesstofverwerking en lestijd.
  • De planning van de dag is in elke groep duidelijk zichtbaar.
  • In iedere groep werkt men met een instructietafel.
  • Er wordt gewerkt met stoplichttekens voor uitgestelde aandacht.
  • Wij werken met een methode voor sociale emotionele ontwikkeling in alle groepen.