Klachtenregeling

We hanteren de klachtenregeling van INOS, de stichting waaronder we vallen. Zij hieronder de bijlage Klachtenregeling.

In het kort zijn er de volgende mogelijkheden om uw klacht bespreekbaar te maken:

 1. Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker. Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen.
 2. Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
 3. De schoolvertrouwenspersoon (Marja de Bie/ marja.debie@inos.nl en/of Danielle Lijbaert/ danielle.lijbaert@inos.nl) kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen.
 4.  MR / OV: De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid van de school kunnen wel worden besproken met de MR.
 5. De externe vertrouwenspersoon: INOS heeft ook een externe vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is mevrouw Jacqueline Klerkx Tel 06-22348129. www.vertrouwenswerk.nl of: jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl
 6. Het College van Bestuur kan uw klacht direct zelf behandelen of de interne klachtencommissie vragen een advies te geven.
 7. De landelijke klachtencommissie:
  ​​​​​​​​​INOS is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs, die ook wel bekend staat onder de naam Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze is bereikbaar via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697, zie ook: www.gcbo.nl
 8. De inspectie van het onderwijs: U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u in gesprek gaan met de school zelf.
 9. Afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld: Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon ( Jaqueline Klerkx) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de politie.