De Wegwijzer maakt je wegwijs in de wereld

Kbs De Wegwijzer is gevestigd in het multifunctionele gebouw ‘De Mandt‘. Een gebouw dat geschikt is voor het nieuwe eigentijdse leren. Het gebouw nodigt uit tot samenkomen en samenwerken van leerlingen. Ons team bestaat uit enthousiaste en betrokken leerkrachten die stuk voor stuk zorgen voor sprankelend onderwijs. We vertellen je graag over onze school in deze video:

Thematisch werken

Met onze methode Kleuteruniversiteit (gr 1-2) en Alles-in-1 (gr 4-8) bieden we samenhangend, betekenisvol en thematisch onderwijs aan. In de klas combineren en beleven wij de vakken taal, lezen en wereldoriëntatie.

Dat zorgt er voor dat we ons veel meer in stof kunnen verdiepen en maakt dat onze leerlingen extra gemotiveerd zijn en duidelijk plezier in leren hebben!

Coöperatief leren

Leerlingen werken samen in kleine groepjes op een gestructureerde manier aan een leertaak met een gezamenlijk doel.
We verwachten hiermee de zelfstandigheid van de kinderen nog meer te bevorderen, de leerprestaties te verhogen, de verschillen van de kinderen te benutten als kansen om van elkaar te leren en een goed pedagogisch klimaat te realiseren.

Lees verder

Wij zijn een leefstijlschool!

Wanneer leerlingen in een groep leren en leven, oefenen ze op een heel natuurlijke manier een aantal sociale vaardigheden. Wij helpen leerlingen vanaf de kleuterklas om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. We maken leerlingen bewust van normen en waarden en sociale omgangsregels, door activiteiten en opdrachten aan te bieden die het besef van ‘respectvol omgaan met elkaar’ versterken.

Lees verder
MHB-logo-Specialist

Jij bent welkom op Kbs de Wegwijzer!

Kennismaken en inschrijven? Klik hier door......

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Dit venster biedt u een doorkijk van onze school op alle relevante factoren.