De Wegwijzer maakt je wegwijs in de wereld

Basisschool ‘De Wegwijzer’ is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van de Stichting Inos. Sinds augustus 2012 is De Wegwijzer gevestigd in het multifunctionele gebouw ‘De Mandt‘. Een gebouw dat geschikt is voor het nieuwe grenzeloze leren, onder andere doordat het gehele gebouw voorzien is van Wi-Fi.

Tevens hebben we een lichtconcept toegepast dat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden en dat de aandacht en concentratie bevordert.Het nodigt uit tot samenkomen en samenwerken van leerlingen.  Ons team bestaat uit enthousiaste en betrokken leerkrachten die stuk voor stuk zorgen voor sprankelend onderwijs.

Zelfstandig werken, coöperatief leren, meervoudige intelligentie en Leefstijl (een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Met onze methode Alles-in-1 bieden we samenhangend, betekenisvol en thematisch onderwijs aan. Verder streven wij ernaar een plezierig, vriendelijk en veilig schoolklimaat met orde en regelmaat te bieden. Hierdoor kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zelfstandig en weerbaar worden en op deze wijze een goed plekje in de maatschappij vinden.

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een onderwijssituatie waarin leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samen werken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. We verwachten hiermee de zelfstandigheid van de kinderen nog meer te bevorderen, de leerprestaties te verhogen, de verschillen van de kinderen te benutten als kansen om van elkaar te leren en een goed pedagogisch klimaat te realiseren.

Lees verder

Wij zijn een leefstijlschool!

Wanneer leerlingen in een groep leren en leven, oefenen ze op een heel natuurlijke manier een aantal sociale vaardigheden. Wij helpen leerlingen vanaf de kleuterklas om hun sociale vaardigheden nog beter te ontwikkelen. Hiervoor gebruiken we Leefstijl. Dit is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling waarmee leerlingen zich bewust worden van normen en waarden en sociale omgangsregels. Dit gebeurt in de praktijk door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van ‘respectvol omgaan met elkaar’ versterken.

Lees verder

Vaardigheden voor de 21e eeuw

De Wegwijzer wil dat haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op de samenleving in de 21e eeuw. Om dit te bewerkstelligen werken de leerkrachten en de leerlingen samen vanaf groep 1 iedere dag van de week aan het volgende:

Lees verder

Jij bent welkom op Kbs de Wegwijzer!

Kennismaken en inschrijven? Klik hier door......

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.